Izvedba študije izvedljivosti spletnega anketiranja za Eurofound

19.08.2015

Center za družboslovno informatiko je pripravil študijo izvedljivosti spletnega anketiranja kot dodatka Evropski anketi o kakovosti življenja (EQLS). Center je bil za izvedbo te naloge izbran na javnem razpisu agencije Evropske unije Eurofound.

Eurofound izvaja EQLS vsaka štiri leta z osebnim anketiranjem v več kot 30 evropskih državah. Namen ankete je pridobiti celosten vpogled v kakovost življenja v evropskih državah z zbiranjem podatkov o temah kot so zaposlitev, dohodek, izobrazba, stanovanjski pogoji, družina, zdravje ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

Glavni namen študije izvedljivosti je bil razdelati in evalvirati možnosti uporabe spletnega anketiranja za razširitev podatkov, pridobljenih na osnovi obstoječe osebne ankete. Raziskovalci s Centra so izvedli obširno elaboracijo različnih scenarijev izvedbe spletnega anketiranja, ocenili ustreznost obstoječih anketnih vprašanj za spletno izvedbo ter pripravili podroben načrt za preizkus izbranih scenarijev v mednarodnem kontekstu.

Članek je prebralo 634 obiskovalcev

Komentarji