Vzpostavljena je nova programska skupina ARRS "Internetno raziskovanje"

20.04.2015

Center za družboslovno informatiko je dne 1.1.2015 pričel z izvajanjem nove programske skupine Internetno raziskovanje, katere vodja je prof. dr. Vasja Vehovar.

Gre za velik dosežek in redek dogodek, saj je to v zadnjih dveh desetletjih prvi primer vzpostavitve neke nove ARRS programske skupine na FDV.

Člani programske skupine bodo v tem okviru proučevali internet kot objekt in internet tudi kot orodje družboslovnega proučevanja.  

Pri proučevanju interneta kot objekta se posebej osredotočamo na proučevanje:

 • vloge interneta v e-družboslovju pri integraciji virtualnega raziskovalnega sodelovanja v spletne platforme za načrtovanje;
 • zbiranje in analizo družboslovnih podatkov;
 • digitalnih neenakosti s poudarkom na premagovanju izključenosti starejših, kjer ima posebno vlogo analiza digitalnega razkoraka na osnovi časovne distance;
 • varne rabe interneta in preprečevanja nezakonitih in škodljivih vsebin na internetu;
  dejavnikov in posledic medijske večopravilnosti, ki so vezani na vključevanje IKT v vsakdanje življenje;
 • dejavnikov posvajanja naprednih podpornih in mobilnih tehnologij za izboljšanje družbene vključenosti in kakovosti življenja med različnimi populacijskimi segmenti;
 • inovativnih aplikacij interaktivnih spletnih iger v neformalnih oblikah izobraževanja.

Pri proučevanju interneta kot orodja pa se program osredotoča na razvoj inovativnih metod in znanj, ki so povezana z internetno posredovanimi načini zbiranja podatkov na področjih:

 • metodoloških dejavnikov kakovosti podatkov v spletnih anketah;
 • novih izzivov implementacije spletnih anket v praksi, kot so spletni paneli, uporaba mobilnih naprav;
 • vključevanja tehnologij inteligentnih sistemov in jezikovnih tehnologij v pripravo anketnih vprašalnikov in zbiranje podatkov;
 • prilagoditev metod za testiranje uporabnosti internetnih storitev na večfunkcijskih in mobilnih napravah glede na lastnosti ciljnih populacij;
 • uporabe parapodatkov (digitalnih sledi) za poglobljen vpogled v vedenjske vzorce proučevanih oseb v procesu zbiranja empiričnih podatkov.

Več o programski skupini Internetno raziskovanje si lahko preberete na spletni strani SICRIS.

Članek je prebralo 642 obiskovalcev

Komentarji