Spletne skupnosti 2010

15.09.2010

Projekt RIS, katerga vodja je dr. Vasja Vehovar, je opravil raziskavo o vključenosti in aktivnostih prebivalcev Republike Slovenije v spletnih skupnostih, ki temelji na telefonski anketi, izvedeni v decembru 2009 na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije (n=1209), starih od 10 do 75 let. V zadnjem času, ki ga avtorji označujejo kot obdobje spleta 2.0, uporabniško generiranih vsebin in družbenih medijev, so spletne skupnosti doživele dodatni vzpon in dokončno prodrle iz prostora (kibernetskega) subkulturnega udejstvovanja v množično obliko povezovanja ljudi na svetovnem spletu.

Omenjeni proces je v tem desetletju moč zaznati tudi v slovenskem prostoru, kar v ospredje postavlja vrsto vprašanj na to temo in posledično potrebo po družboslovni analizi udejstvovanja slovenskih uporabnikov interneta v spletnih skupnostih. RIS poročilo "Spletne skupnosti 2010" predstavlja prvi celovit pregled nad vključenostjo in aktivnostmi slovenskih rednih uporabnikov interneta v različne oblike spletnih skupnosti, ki jih je mogoče dandanes zaslediti na svetovnem spletu, vključujoč spletna socialna omrežja (npr. Facebook, Myspace, Twitter), spletne forume, video in foto skupnosti (npr. Youtube, Flickr), bloge, klepetalnice, multi-player igre in virtualne svetove (npr. SecondLife).

Hkrati poročilo razkriva na kakšen način so internet, svetovni splet in spletne skupnosti vključeni v vsakdanje življenje prebivalcev Slovenije z vidika spoznavanja in navezovanja osebnih vezi na svetovnem spletu, s posebnim poudarkom na analizi prehoda omenjenih vezi iz spletnega prostora v "realno" okolje. V tem pogledu poročilo predstavlja tudi položaj Slovenije v primerjavi z ZDA, Veliko Britanijo in drugimi evropskimi državami, del analiz pa je posvečen tudi podrobni socio-demografski strukturiranosti udejstvovanja slovenskih uporabnikov interneta v spletnih skupnostih.

>> Celotno poročilo (PDF)

Članek je prebralo 6098 obiskovalcev

Komentarji