Ana Slavec uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom Izboljševanje ubeseditve jezikovnih vprašanj z jezikovnimi viri

20.06.2016

V petek, 17. junija 2016, je Ana Slavec, diplomantka družboslovne informatike in članica KDIM, zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Izboljševanje ubeseditve jezikovnih vprašanj z jezikovnimi viri. Komisijo so sestavljali red. prof. dr. Valentina Hlebec (FDV), predsednica komisije, red. prof. dr. Vasja Vehovar (FDV), mentor, prof. dr. Jon Krosnick (Stanford University), somentor, in doc. dr. Darja Fišer (Filozofska fakulteta), članica komisije.

>> Povzetek doktorske disertacije

Članek je prebralo 664 obiskovalcev

Komentarji