Diplome in magisteriji (bolonjski)

Gre za bolonjske diplome UNI in VIS programa ter za bolonjske magisterije.