Bibliografija

Nekaj pomembnejših publikacij:

KNJIGE:

 • Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar (2015): Web survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage.
 • Brečko, Vehovar (2008): Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Vehovar (2007): Elearning in Slovenia, (Družboslovna informatika / Informacijska družba). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Kalton, Vehovar (2001): Vzorčenje v anketah, (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Obersnel Kveder, Kožuh-Novak, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar, Rojnik (2001): Fertility and family surveys in countries of the ECE region : standard country report : Slovenia, (Economic studies, no. 10r). New York; Geneva: United Nations.
 • Kožuh-Novak, Obersnel Kveder, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar (1998): Rodnostno vedenje Slovencev : nacionalno poročilo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.
 • Vehovar, Batagelj, Jarkovič, Kalin, Kozmus, Kramberger, Kraševec, Lozar Manfreda, Oblak, Remec, Škerlep, Trček (1998): Internet v Sloveniji : [projekt RIS '96-'98]. Izola: Desk.
 • Škafar Božič, Arnež, Vehovar, Zaletel (1995): Anketa o tujih turistih v gorskih krajih v Republiki Sloveniji v zimski sezoni 1994/95. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za statistiko.
 • Vehovar, Zeletel (1994): Anketa o kadrovskem potencialu 1994 : vzorec. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Zavod Republike Slovenije za statistiko.
 • Bizilj, Drmaž, Ignjatović, Pirher, Smonkar, Vehovar (1994): Aktivno prebivalstvo - Slovenija 93 - Evropa 91 = Labour force survey results - Slovenia 93 - Europe 91, (Rezultati raziskovanj, št. 607). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za statistiko: = Statistical Office of the Republic of Slovenia.
 • Ignjatović, Smonkar, Svetlik, Vehovar (1993): Employment barometer : Slovenija 92 - Europe 90, (Bilten Centra za družbeno blaginjo, št. 6). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede: = Faculty of Social Sciences, Institute od social Sciences.
 • Vehovar (1993): Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec. Ljubljana: FDV, Center za družbeno blaginjo.
 • Ignjatović, Svetlik, Vehovar (1992): Employment barometer : Slovenija in Europe, (Bilten Centra za družbeno blaginjo, št. 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede: = Faculty of Social Sciences, Institute od social Sciences.

POGLAVJA:

 • VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Overview : online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The SAGE handbook of online research methods, (Sage reference). 2nd ed. London [etc.]: SAGE. cop. 2017, str. 143-161, ilustr.
 • VEHOVAR, Vasja, TOEPOEL, Vera, STEINMETZ, Stephanie. Non-probability sampling. V: WOLF, Christof (ur.). The Sage handbook of survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage. cop. 2016, str. 329-345.
 • VEHOVAR, Vasja, PETROVČIČ, Andraž, SLAVEC, Ana. E-social science perspective on survey process : towards an integrated web questionnaire development platform. V: ENGEL, Uwe (ur.). Improving survey methods : lessons from recent research, (European Association of Methodology book series). New York; London: Routledge, 2015, str. 170-183.
 • Slavec, Vehovar (2013): Detecting interviewer's deviant behavior in the Slovenian national readership survey. V: WINKER, Peter (ur.). Interviewers' deviations in surveys : impact, reasons, detection and prevention, (Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung, Bd. 22). Franfurt am Main: P. Lang, 2013, str. 131-144, ilustr.
 • Vehovar, Slavec, Berzelak (2012): Costs and errors in fixed and mobile phone surveys. V: GIDEON, Lior (ur.).Handbook of survey methodology for the social sciences. New York [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 277-295, ilustr.
 • Vehovar, Slavec (2012): Preference for mobile interview surveys? : interplay of costs, errors and biases. V: HÄDER, Sabine (ur.).Telephone surveys in Europe : research and practice. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2012, str. 275-294, ilustr.
 • Petrovčič, Petrič, Vehovar (2011): Network and mobile sociality in personal communities : exploring personal networks of ICT users. V: Ling, Campbell. Mobile communication : bringing us together and tearing us apart. New Brunswick; London: Transaction, str. 181-209.
 • Vehovar, Slavec (2010): Pristranskost zaradi neodgovorov v Evropski družboslovni raziskavi. V: Toš, Muller. Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki, (Dokumenti SJM, 17). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, str. 349-374.
 • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2010): Communication technology use as a structuration process : exploring the communicative portraits of active users. V: FORTUNATI, Leopoldina (ur.), PETROVČIČ, Andraž (ur.). Interacting with broadband society, (Participation in broadband society, vol. 1). Frankfurt am Main: P. Lang, 2010, str. 47-72, tabele.
 • Vehovar, Petrovčič, Petrič (2009): Prihod mobilnega telefona in analiza družbenih rab v Sloveniji. V: OBLAK, Tanja (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, (Knjižna zbirka Družboslovna informatika / Informacijska družba). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009, str. 177-208, tabele, graf. prikazi.
 • Vehovar, Berzelak, Lozar Manfreda (2009): The technological revolution in survey data collection. V: Pagani. Encyclopedia of multimedia technology and networking. 2nd ed. Hershey; New York: Information Science Reference, str. 1373-1378.
 • Berzelak, Vehovar (2009): Information technology in survey research. V: Khosrowpour. Encyclopedia of information science and technology. 2nd ed. Hershey; New York: Information Science Reference, str. 2024-2029.
 • Lozar Manfreda, Vehovar (2008): Internet surveys. V: Leeuw, Hox, Dillman. International handbook of survey methodology, (EAM book series). New York; London: L. Erlbaum, str. 264-284.
 • Vehovar, Lozar Manfreda (2008): Overview: online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The Sage handbook of online research methods. Los Angeles [etc.]: Sage, 2008, str. 177-194.
 • Vehovar, Lozar Manfreda, Koren (2008): Internet surveys. V: DONSBACH, Wolfgang (ur.), TRAUGOTT, Michael W. (ur.). The Sage handbook of public opinion research. Los Angeles [etc.]: Sage, 2008, str. 271-283.
 • Lozar Manfreda, Vehovar (2008): Internet surveys. V: Leeuw, Hox, Dillman. International handbook of survey methodology, (EAM book series). New York; London: L. Erlbaum, str. 264-284.
 • Vehovar, Zaletel, Seljak (2008): Probabilistic methods in surveys and official statistics. V: Rudas. Handbook of probability : theory and applications. Los Angeles [etc.]: Sage, str. 225-239.
 • Lozar Manfreda, Vehovar (2007): Web survey methodology (WebSM) portal. V: Reynolds. Handbook of research on electronic surveys and measurements. Hershey [etc.]: Idea Group Reference, str. 248-252.
 • Vehovar (2007): Non-response bias in the European social survey. V: Loosveldt, Swyngedouw, Cambre. Measuring meaningful data in social research. Leuven; Voorburg: Acco, str. [335]-356.
 • Vehovar, Petrič (2006): Družboslovna informatika : disciplina v nastajanju. V: Petrič. Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV, str. [5]-14.
 • Vehovar, Dolničar, Lozar Manfreda (2005): Internet survey methods. V: Best, Radcliff. Polling America : an encyclopedia of public opinion. Westport (Conn.); London: Greenwood, str. 368-374.
 • Vehovar (2005): Percepcija učinkov vlaganj v informacijsko-komunikacijske tehnologije v slovenskih podjetjih. V: Stare, Bučar. Učinki informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 81-97.
 • Vehovar, Dolničar (2003): Benchmarking Internet. V: Bidgioli: Internet Enciclopedia, Wiley.
 • Vehovar, Lozar, Batagelj, Zaletel, (2002). Nonresponse in Web Surveys. In: R. Groves et all (Eds.): Survey Nonresponse. Wiley.
 • Vehovar (2002): Digital divide: global and local principles. V: Hočevar, Trček. Glocal localities. Salzburg: Kulturverlag Polzer, str. 73-88.
 • Vehovar (2001). Prospects of small countries in the age of the Internet. In: EBO, Bosah Louis (ed.). Cyberimperialism?: global relations in the new electronic frontier. Westport, Conn., London: Praeger, 2001, pp. 123-137.
 • Vehovar, Lozar Manfreda, Batagelj (2000): Data collected on the Web. V: KIERS, Henk A. L. (ur.). Data analysis, classification, and related methods, (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization). Berlin [etc.]: Springer, cop. 2000, str. 347-352.
 • Vehovar (1998): Merjenje informacijske družbe. V: Gams. Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS, str. 11-19.
 • Vehovar (1994): Anketa o kadrovskem potencialu - pet let kasneje. V: Pirher, Svetlik. Zaposlovanje : približevanje Evropi, (Zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 205-223.
 • Vehovar (1992): Metodologija ankete o kadrovskem potencialu. V: Preželj, Svetlik. Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 211-226.
 • Vehovar (1992): Proučevanje delovne sile v svetu in pri nas. V: Preželj, Svetlik. Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, str. 160-176.

ČLANKI:

 • SENDELBAH, Anže, VEHOVAR, Vasja, SLAVEC, Ana, PETROVČIČ, Andraž. Investigating respondent multitasking in web surveys using paradata. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], Feb. 2016, vol. 55, str. 777-787.
 • PETROVČIČ, Andraž, FORTUNATI, Leopoldina, VEHOVAR, Vasja, KAVČIČ, Matic, DOLNIČAR, Vesna. Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and informatics, ISSN 0736-5853, Nov. 2015, vol. 32, no. 4, str. 642-655.
 • Dolničar, Prevodnik, Vehovar (2014): Measuring the dynamics of information societies : empowering stakeholders amid the digital divide. The Information society, ISSN 0197-2243, 2014, vol. 30, no. 3, str. 212-228.
 • Prevodnik, Vehovar (2014): Presenting dynamics of social phenomena : should we use absolute, relative or time differences?.Quality & quantity, ISSN 0033-5177, 2014, vol. 48, no. 2, str. 799-816.
 • Prevodnik, Dolničar, Vehovar (2014): Interpreting the dynamics of social indicators : methodological issues related to absolute, relative, and time differences.Social indicators research, ISSN 1573-0921, 14. jan. 2014.
 • Petrovčič, Vehovar, Žiberna (2012): Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in web forums.Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Apr. 2012, vol. 46, no. 3, str. 829-854.
 • Vehovar, Motl, Mihelič, Berčič, Petrovčič (2012): Zaznava sovražnega govora na slovenskem spletu.Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2012, letn. 49, št. 1, str. 171-189, 233-234.
 • Berce, Vehovar, Slavec, Vintar (2011): Pan-European services in Slovenia.Electronic journal of e-government, ISSN 1479-439X, Dec. 2011, vol. 9, no. 2, str. 122-131.
 • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2011): Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment.European journal of communication, ISSN 0267-3231, Jun. 2011, vol. 26, no. 2, str. 116-132.
 • Rojko, Lesjak, Vehovar (2011): Information communication technology spending in (2008-) economic crisis.Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, 2011, no. 3, vol. 111, str. 391-409.
 • Ala-Mutka, Vehovar et al. (2010): Status and developments of elearning in the EU10 member states : the cases of Estonia, Hungary and Slovenia.European journal of education, ISSN 0141-8211. [Print ed.], 2010, vol. 45, no. 3, str. 494-513.
 • Vehovar, Berzelak, Lozar Manfreda (2010): Mobile phones in an environment of competing survey modes : applying metric for evaluation of costs and errors. Soc. sci. comput. rev., vol. 28, no. 3, str. 303-318.
 • Petrič, Petrovčič, Vehovar (2011): Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment. Eur. j. commun. (Lond.), vol. 26, no. 2, str. 116-132.
 • Rojko, Lesjak, Vehovar (2011): Information communication technology spending in (2008-) economic crisis. Ind. manage. data syst., no. 3, vol. 111, str. 391-409.
 • Petrovčič, Vehovar, Žiberna (2011): Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in webforums. Qual. quant., 26 str.
 • Ala-Mutka, Vehovar (2010): Status and developments of elearning in the EU10 member states : the cases of Estonia, Hungary and Slovenia. Eur. j. educ.. [Print ed.], 2010, vol. 45, no. 3, str. 494-513, tabele, graf. prikazi.
 • Lobe, Vehovar (2009): Towards a flexible online mixed method design with a feedback loop. Qual. quant., Jul. 2009, vol. 43, no. 4, str. 585-597, ilustr. http://www.springerlink.com/content/c534.
 • Billet, Vehovar (2009): Non-response bias in cross-national surveys : designs for detection and adjustment in the ESS. Ask (Warsz.), 2009, vol. 18, no. 1, str. 3-43, ilustr.
 • Berce, Lanfranco, Vehovar (2008): eGovernance: information and communication technology, knowlede management and learning organisation culture. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 2, str. 189-205.
 • Škulj, Vehovar, Štamfelj (2008): The modelling of manpower by Markov chains - a case study of the Slovenian armed forces. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 3, str. 289-297.
 • Lozar Manfreda, Bosnjak, Berzelak, Haas, Vehovar (2008): Web surveys versus other survey modes : a meta-analysis comparing response rates. Int. j. mark. res., vol. 50, no. 1, str. 79-104.
 • Vehovar, Lozar Manfreda, Koren, Hlebec (2008): Measuring ego-centered social networks on the web: questionnaire design issues. Soc. networks. [Print ed.], vol. 30, no. 3, str. 213-222.
 • Štamfelj, Vehovar, Škulj, Doušak (2008): Kadrovska struktura Slovenske vojske : scenariji in projekcije = Personnel structure of the Slovenian armed forces : scenarios and projections. Bilt. Slov. vojs., letn. 10, št. 4, str. 175-198.
 • Vehovar, Lesjak (2007): Characteristics and impacts of ICT investments : perceptions among managers. Ind. manage. data syst., no. 4, vol. 107, str. 537-550.
 • Callegaro, Vehovar (2007): Fitting disposition codes to mobile phone surveys : experiences from studies in Finland, Slovenia and the USA. J. R. Stat. Soc., Ser. A Stat. soc. (Print). [Print ed.], no. 3, vol. 170, str. 647-670.
 • Vehovar, Sicherl, Husing, Dolničar (2006): Methodological challenges of digital divide measurements. Inf. soc., vol. 22, no. 5, str. 279-290.
 • Hlebec, Lozar Manfreda, Vehovar (2006): The social support networks of internet users. New media & society,  vol. 8, no. 1, str. 9-32. http://nms.sagepub.com/cgi/reprint/8/1/9.
 • Lozar Manfreda, Berzelak, Vehovar (2006): Programska orodja za družboslovne ankete na spletu. Teor. praksa, let. 43, št. 5-6, str. 792-813. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065.
 • VEHOVAR, Vasja, ŠKULJ, Damjan, PERMAN, Mihael. Modeliranje obrambnih segmentov. Bilt. Slov. vojs., 8, št. 4, str. 237-244.
 • Lesjak, Vehovar (2005): Factors affecting evaluation of e-business projects. Ind. manage. data syst., no. 4, vol. 105, str. 409-428.
 • Vehovar, Belak, Batagelj, Čikić. Mobile phone surveys: the Slovenian case study. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], str. 1-19, graf. prikazi. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/.
 • Lozar Manfreda, Vehovar, Hlebec (2004): Collecting ego-centred network data via the Web. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], letn. 1, št. 2, str. 295-321. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/.
 • Pratesi, Lozar Manfreda, Biffignandi, Vehovar (2004): List-based web surveys: quality, timeliness, and nonresponse in the steps of the participation flow. J. off. stat., vol. 20, no. 3, str. 451-465.
 • Lesjak, Sulčič, Trunk Širca, Vehovar (2004): Information and communication technology in tertiary education institutions in Slovenia : a prerequisite for e-learning. Issues inf. syst., 5, 1, str. 187-193.
 • Vehovar (2003): E-aktivnosti slovenske države v očeh državljanov. Čas. krit. znan., let. 31, št. 211, str. 119-135.
 • Lesjak, Vehovar, Seymour, Sulčič (2003): Economic evaluation and justification of e-business (project) in Slovenia. Issues inf. syst., 4, 2, str. 549-555.
 • Vehovar, Zaletel, Novak, Arnež, Rutar (2002): Household sample surveys in Slovenia. Stat. Transit., vol. 5, no. 4, str. 671-685.
 • Dolničar, Vukčevič, Kronegger, Vehovar (2002): Digitalni razkorak v Sloveniji. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], letn. 18, št. 40, str. 83-106. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr40DolnicarV.
 • Lesjak, Vehovar, Bavec, Sulčič (2002): Computer literacy of students in Slovenia : improvements and comparison. Issues inf. syst.,  vol. 3, str. 387-393.
 • Lozar Manfreda, Batagelj, Vehovar (2002): Design of web survey questionnaires: three basic experiments. J. comput.-mediat. commun. (Online). Online edition, vol. 7, no. 3, str. 1-24.
 • Vehovar (2003): Field substitutions redefined. The Survey statistician, no. 48, str. 35-37.
 • Vehovar (2002): Obseg in razširjenost e-poslovanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), letn. 35, št. 7, str. 453.
 • Vehovar, Lozar, Batagelj (2001). Sensitivity of E-commerce measurement to the Survey Instrument. International Journal of Electronic Commerce, Vol 6, 1.
 • Lozar Manfreda, Vehovar, Batagelj (2000): Veljavnost interneta kot anketnega orodja. Teor. praksa, let. 37, št. 6, str. 1035-1051. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20006manf.
 • Kramberger, Vehovar (2000): Regime change and elite dynamics in Slovenia during the 1990s: what can the elite reproduction rates tell us?. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Mechanisms of social differentiation in Slovenia : tematska številka = special issue, Družboslovne razprave, Let. 16, št. 32/33. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 143-180
 • Vehovar, Kogovšek (2000): Measuring new media. Informatica (Ljublj.), 2000, vol. 24, 4, str. 449-452.
 • Vehovar (1999): Merjenje elektronskega poslovanja s pomočjo vzorčnih anket. Uporab. inform. (Ljubl.), vol. 7, št. 2, str. 29-34.
 • Vehovar (1999). Field substitution and unit nonresponse. Journal of official statistics, 1999, vol. 15, 2.
 • Vehovar, Kovačič (1999): Measuring information society : some methodological problems. Informatica (Ljublj.), vol. 23, 4, Spec. issue, str. 461-465.
 • Vehovar (1997): The labour force survey in Slovenia. Stat. Transit., vol. 3, 1, str. 191-199.
 • Vehovar, Zaletel (1997): Sampling in official statistics in Slovenia - development and perspectives. Stat. Transit., vol. 3, 2, str. 301-313.
 • Rubin, Stern, Vehovar (1995): Handling "Don`t know" survey responses: the case of the Slovenian plebiscite. Journal of the American Statistical Association, Vol. 90, 431, str. 822-828.
 • Vehovar, Zaletel (1995): Nonresponse trends in Slovenia. Stat. Transit., vol. 2, 5, str. 775-788.

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • Vehovar (2016): Izzivi družboslovne metodologije in statistike. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, str. 225-227.
 • VEHOVAR, Vasja, PETRIČ, Gregor. Družboslovna informatika : disciplina v nastajanju. V: PETRIČ, Gregor (ur.). Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV. 2006, str. [5]-14.
 • VEHOVAR, Vasja. Anketa o kadrovskem potencialu - pet let kasneje. V: PIRHER, Sonja (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje : približevanje Evropi, (Zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1994, str. 205-223.
 • VEHOVAR, Vasja. Proučevanje delovne sile v svetu in pri nas. V: PREŽELJ, Branka (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 1992, str. 160-176.
 • VEHOVAR, Vasja. Metodologija ankete o kadrovskem potencialu. V: PREŽELJ, Branka (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.). Zaposlovanje - perspektive, priložnosti, tveganja : zbornik, (Zbirka Forum, 1). 1. natis. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 1992, str. 211-226, ilustr. [COBISS.SI-ID 15667805]

Celoteni izpis tekoče bibliografije je dostopen na SICRIS, vloga za habilitacijo pa je tukaj.