Internet v Sloveniji

Vasja Vehovar (ured.):  

Internet v Sloveniji - Projekt RIS 1996-1998, Založba Desk 1998

Publikacije je pričevanje o času, ko je Internet dokončno vstopil v naša življenja. Posvečena je proučevanju družboslovnih vidikov Interneta v Sloveniji. Najprej sta podana tehnološki in komunikološki uvod v razumevanje Interneta, prikazani pa so tudi trije izbrani družboslovni vidiki: ženske, javna uprava, virtualne skupnosti. Osrednji del publikacije predstavljajo metodološki in vsebinski rezultati projekta RIS96-98. Obdelana so številna aktualna vprašanja od terminoloških in konceptualnih vprašanj merjenja obiskanosti, do trendov pri uporabi Interneta med podjetji. Aktualni presek stanja na področju Interneta v Sloveniji je prikazan v obsežnih prilogah.

I. UVOD

 • Tomaž Kalin: Uvod v tehnologijo Interneta
 • Andrej Skrlep: Pojmovne koordinate racunalnisko podprte komunikacije

II. METODOLOGIJA

 • Matija Remec, Vasja Vehovar: Raziskovanje Interneta 
 • Zenel Batagelj, Vasja Vehovar:Metodologija WWW anket

III. RABA INTERNETA V SLOVENIJI

 • Vasja Vehovar, Zenel Batagelj: Uporabniki Interneta v Sloveniji
 • Katja Lozar, Vasja Vehovar: Majhna ekonomija v dobi Interneta

IV. IZBRANI DRUZBOSLOVNI VIDIKI

 • Tanja Oblak: Miti v slikah in podatkih: Moderna tehnologija skozi zensko in mosko optiko
 • Franc Trcek: Demokraticna moč kibernetskega prostora
 • Anton Kramberger: Raba interneta v javnem sektorju v mednarodni primerjavi

V. PRILOGE

 • Kazalci informacijsko-komunikacijske razvitosti
 • Pregled ponudnikov dostopa do Interneta v Sloveniji
 • Pregled on-line storitev na Internetu v Sloveniji
 • Pregled oglasevalcev na Internetu
 • Merjenje števila domen
 • Merjenje dostopnosti strežnikov v Sloveniji
 • Najbolj obiskane strani v Sloveniji
 • Število in struktura hostov v Evropi
 • Zadovoljstvo s ponudniki Interneta v Sloveniji
 • Pregled strani, ki so oglaševale anketo

Naročilo: vasja@ris.org