Magisteriji

Zaključeni:

  • SEVER, Maja. Prostorska analiza zakonodajnega odločanja Državnega zbora Republike Slovenije v obdobju 1992-2008 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sever], 2016. 137 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/. [COBISS.SI-ID 34252637]
  • ZUPANIČ, Tina. Neodgovor na anketno vprašanje v raziskavah, povezanih z zdravjem : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zupanič], 2011. 130 str., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/. [COBISS.SI-ID 31057757]
  • BREČKO, Barbara Neža. The influence of cognitive and computer skills on data qualitiy in computer- assisted self-administered questionnaries : Master's thesis = Vpliv kognitivnih sposobnosti in spretnosti pri uporabi računalnika na kakovost podatkov v računalniškem samoanketiranju : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Brečko], 2007. 199 f., graf. prikazi., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/. [COBISS.SI-ID 26034781]
  • BELAK, Eva. Vpliv uporabe mobilnih telefonov na anketno zbiranje podatkov : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Belak], 2007. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/. [COBISS.SI-ID 26018141]
  • PUSTAVRH, Simona. Strategija optimalnega razporejanja telefonskih klicev : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Pustavrh], 2006. 78 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 230629120]
  • PODOVŠOVNIK, Eva. Metodološki problemi pri raziskovanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Podovšovnik], 2002. 140 f., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 505299]
  • PRODNIK PEPEVNIK, Vesna. Marketinški vidiki uvajanja elektronskega poslovanja v slovenska podjetja : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Prodnik Pepevnik], 2001. 126 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 113238016]
  • LOZAR MANFREDA, Katja. Metodološki vidiki anketiranja po svetovnem spletu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lozar], 1999. 112 f., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 18962013]

Izpis iz bibliografije