Diplomanti&magistranti

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Mentor pri diplomskih delih

 • MILANKOVIĆ, Milena. Upravljanje spletnih panelov in življenjski cikel panelista : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Milanković], 2016. 64 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/milankovic-. [COBISS.SI-ID 34417245]
 • VIDIC, Tadej. Informacijsko-komunikacijske tehnologije za starejše v Sloveniji na primeru projektov Soprano in Simbioza : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vidic], 2014. 57 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/v. [COBISS.SI-ID 33109085]
 • SMREKAR, Peter. Odprtokodna programska orodja za spletno anketiranje : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Smrekar], 2014. 63 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/s. [COBISS.SI-ID 33054813]
 • NIŠAVIĆ, Gregor. Postopki izboljšanja vidljivosti spletnih mest na spletnih iskalnikih : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Nišavić], 2014. 66 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/n. [COBISS.SI-ID 32914269]
 • URBANC, Matic. Projekt RIS : analiza obiskanosti in profil uporabnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Urbanc], 2013. 56 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/u. [COBISS.SI-ID 32073821]
 • KOKALJ, Primož. Učinki uvajanja informacijskega sistema v podjetju Etiketa tiskarna d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kokalj], 2013. 43 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/k. [COBISS.SI-ID 32221533]
 • RADOJC, Aleksandra. Prilagoditev spletnih strani za starejše : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Radojc], 2011. 90 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/r. [COBISS.SI-ID 30286173]
 • SLAVEC, Ana. Optimizacija napake in stroškov telefonskih anket pri uporabi podvojenih vzorčnih okvirov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Slavec], 2010. 72 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/s. [COBISS.SI-ID 29917789]
 • ŠURKIĆ, Veronika. Optimizacija spletnih strani : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Šurkić], 2010. 75 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/s. [COBISS.SI-ID 29831005]
 • POTISEK, Jasna. Ovrednotenje spletnega oglaševanja z vidika blagovne znamke : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Potisek], 2010. 142 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/p. [COBISS.SI-ID 29928285]
 • KAVTIČNIK, Tina. Evalvacija anketnih orodij : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kavtičnik], 2009. 84 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/k. [COBISS.SI-ID 28639069]
 • LOGAR, Primož. Razlogi in motivi sodelovanja v internetnih panelih : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Logar], 2009. 75 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/l. [COBISS.SI-ID 28841565]
 • MOTL, Andrej. Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Motl], 2009. 80 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/m. [COBISS.SI-ID 28670045]
 • SAVARIN, Andrej. Spletna orodja za spletno anketiranje : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Savarin], 2009. 79 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/s. [COBISS.SI-ID 28997725]
 • JERMAN KUŽELIČKI, Tjaša. Družboslovna informatika kot znanstvena disciplina : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jerman Kuželički], 2008. 96 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/J. [COBISS.SI-ID 27611997]
 • ŠTOKELJ, Romana. Informacija zdravstva z vidika e-storitev : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Štokelj], 2008. 86 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/S. [COBISS.SI-ID 27247197]
 • PLATINOVŠEK, Rok. Metode zlivanja podatkov : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Platinovšek], 2008. 92 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/P. [COBISS.SI-ID 27730013]
 • MAČEK, Miha. Načrtovanje in oblikovanje spletnih strani : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Maček], 2008. 62 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/M. [COBISS.SI-ID 27609949]
 • GOLEC, Damjana. Spletno nakupovanje zdravil : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Golec], 2008. 78 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/G. [COBISS.SI-ID 27662941]
 • KERŠEVAN, Teja. Spreminanje počitniških navad prebivalcev Slovenije glede na letne čase : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kerševan], 2008. 40 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/K. [COBISS.SI-ID 27730269]
 • JAVORŠEK, Katja. Uteževanje v evropski družboslovni raziskavi (ESS) : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Javoršek], 2008. 103 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/J. [COBISS.SI-ID 27682653]
 • ŽUREJ, Tomislav Tomaž. Analiza oportunintetnih stroškov študentskega dela v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [T.T. Žurej], 2007. 99 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Z. [COBISS.SI-ID 27094109]
 • KOVAČIČ, Tea. Percepcija mobilnega telefona med mladostniki : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kovačič], 2007. 89 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/K. [COBISS.SI-ID 26775645]
 • KOLOVRAT, Damjan. Simbolni pomen mobilnega telefona med mladimi : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Kolovrat], 2007. 93 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/K. [COBISS.SI-ID 26697309]
 • PESTOTNIK, Andreja. Zasebnost in mobilni telefoni : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pestotnik], 2007. 88 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/P. [COBISS.SI-ID 26949725]
 • ŽNIDARIČ, Katja. Vpliv informacijskih tehnologij na poslovanje podjetij : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žnidarič], 2006. 93 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Znidaric-Ka. [COBISS.SI-ID 25509725]
 • PODOBNIK, Urša. Zasvojenost z mobilnim telefonom : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Podobnik], 2006. 104 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/P. [COBISS.SI-ID 25518173]
 • ZDEŠAR, Polona. Vpliv mobilne komunikacije na omrežja socialne opore : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kramar], 2005. 79 f., tab., graf. prik. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kramar-Polo. [COBISS.SI-ID 24393053]
 • PFAJFAR, Alenka. Elektronsko poslovanje javne uprave : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pfajfar], 2004. 58 f., tabele, graf, prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pfajfar-Ale. [COBISS.SI-ID 22920029]
 • NOVAK, Marjeta. Problematika in regulacija spam sporočil : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2004. 82 f., [20]f. pril., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Novak-Marje. [COBISS.SI-ID 22809437]
 • MARKOVČIČ, Ines, TARMON, Anja. Seksistična podoba ženske v Cosmopolitanu : percepcija in poistovetenje slovenskih študentk : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Makovčič: A. Tarmon], 2004. 120 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Markovcic-T. [COBISS.SI-ID 23713373]
 • LAVTAR, Darja. Informacijska pismenost : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Lavtar], 2003. 67 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lavtar-Darj. [COBISS.SI-ID 22399581]
 • PAVLICA, Mateja. Vloga interneta v trženju turističnih storitev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pavlica], 2003. 62 f., tabele. graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pavlica-Mat. [COBISS.SI-ID 22409821]
 • VIPAVC BRVAR, Irena. Anketarjeva strategija in karakeristike v procesu sodelovanja respondentov v anketi : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Vipavc], 2002. 60, XX f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21069405]
 • KRAGELJ, Boris. Evalvacija spletnih predstavitev : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kragelj], 2002. 80, XIII f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 21525853]
 • PAJTLER, Anja. Manjkajoči podatki v anketah : primer plebiscita za samostojno Slovenijo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pajter], 2002. 61-67 f. [COBISS.SI-ID 21415261]
 • KOREN, Gašper. Metodološki problemi merjenja spletnih akcij : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Koren], 2002. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21385565]
 • VUKČEVIČ, Katja. Digitalni razkorak : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vukčevič], 2001. 61 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20757597]
 • VOHAR, Mateja. Družbena zaželjenost odgovorov v spletnih anketah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vohar], 2001. 55 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20763229]
 • POTOČNIK, Tamara. Internet kot motnja na delovnem mestu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Potočnik], 2001. 70 f., tabele. [COBISS.SI-ID 20751197]
 • ROBINŠAK, Matjaž. Metodološki problemi pri opredeljevanju teledela : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Robinšak], 2001. 69 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20791645]
 • KOGOVŠEK, Luka. Problemi merjenja spletnega oglaševanja : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Kogovšek], 2000. 75 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19651165]
 • ULČAR, Simona. SPAM v svetu in pri nas : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Ulčar], 2000. 47 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19786845]
 • JERMAN, Barbara. Uporabnost empiričnega raziskovanja pri trženju neprofitnih organizacij : primer visokošolskih zavodov : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Jerman], 2000. 62 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19651421]
 • ISTENIČ, Rok. Vpliv sodobnih tehnologij na vlogo radia : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Istenič], 2000. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20118365]
 • RUTAR, Katja. Vplivi raziskovalnega okolja na procese anketiranja : (iskanje vzrokov za nesodelovanje v anketah) : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Rutar], 2000. 69 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20101725]
 • KOCJANC, Damjana. Anketiranje po telefonu in anketar : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Kocjanc], 1998. 62 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18719581]
 • BATAGELJ, Zenel. Anketno zbiranje podatkov po internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Batagelj], 1998. 55 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18579293]
 • KVEDER, Andrej. Povratni klici v telefonskem anketiranju : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Kveder], 1998. 51, XIII f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18479453]
 • REMEC, Matija. Statistika interneta : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Remec], 1997. 53,[3] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16785245]
 • LOZAR, Katja. Anketiranje po pošti - metoda TDM : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Lozar], 1996. 85,[13] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19253853]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Izpis iz bibliografije