Biografija

Dr. Vasja Vehovar (1958) je redni profesor na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, kjer poučuje tako na dodiplomski (Analiza nominalnih spremenljivk, Anketna metodologija, Diplomski seminar, Metodološki praktikum in Praksa) kot tudi na podiplomski stopnji (Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju, Praktiku spletnega načrtovanja, Raziskovalni seminar in Spremljanje informacijske družbe).

Njegova raziskovalna področja so predvsem indikatorji informacijske družbe, statistika in anketna metodologija. Od leta 1996 vodi akademski neprofitni projekt RIS (Raba Interneta v Sloveniji), ki proučuje družboslovne vidike informacijske tehnologije, predvsem interneta ter tudi poslovne vidike rabe interneta. V letih od 2003 do2005 je koordiniral EU projekt 5. okvirnega programa WebSM (Web Survey Methodology), od začetka leta 2010 pa koordinira EU projekt 7EU-VET (Detailed Methodological Approach to understanding the VET education) tipa LLP. Poleg tega se je v letu 2010 začel izvajati tudi partnerski projekt 7. okvirnega programa PROGR-EAST (Innovative PROcurement techniques to support the GRowth of competitiveness for public services in EASTern Europe).

Izobrazba:

 • 1995 Doktorat, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. PDF
 • 1993 MA in Social Science Data Analysis, University of Essex, UK
 • 1992 Diploma podiplomskega študija analiza družboslovnih podatkov, University of Essex, UK
 • 1992 Specializacija v vzorčenju, Inštitut za družbeno raziskovanje, University of Michigan, USA
 • 1991 Magisterij, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1985 Diploma, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 1984 Diploma, Fakulteta za matematiko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 1976 Gimnazija Veno Pilon, Ajdovščina, Slovenija

Zaposlitev:

 • 2006 - Redni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2000 - 2006 Izredni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 1998 Fullbrightov štipendist, Inštitut za družbeno raziskovanje, University of Michigan, USA
 • 1994 - 1999 Docent, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 1988 - 1994 Asistent - učitelj, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 1986 - 1988 Svetovalec za statistiko znanosti in tehnologije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenija